OBS! Klubbtillitsvalgte skal avklare med sin fagforening når systemet kan tas i bruk.
Drawing of Siggy Startdust